Sokneprest i Alvdal  er Sveinn Alfredsson telf. 004741307566


Konfirmasjon 2024 er den 19. mai kl. 11

Del denne siden


Alvdal kirkekontor har e-postadresse:

kirkeverge@alvdal.kirken.noSveins e-postadresse:

sogneprest@alvdal.kirken.no


Gudstjenester i Alvdal kirke

DESEMBER

03. kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida og 12:00 på Solbakken

10. Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste

17. Ingen gudstjeneste

24. Julaften Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste

               Kl. 13:30 Solsida

               Kl. 16:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste

25. Juledag Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften  Kl. 18:00 Gudstjeneste ved årsskiftet


    Nytt år 2024


JANUAR

01. Ikke gudstjeneste

07. Gudstjeneste Alvdal kl. 11

14. Familiegudstjeneste Alvdal kl. 11

21. Ikke gudstjeneste

28. Felles gudstjeneste med pinsemenigheten –på Into kl. 11 Bibeldagen –

   Såmannssøndag

 

FEBRUAR

04. Ikke gudstjeneste

11. Gudstjeneste Alvdal kl. 11

18. Familiegudstjeneste Alvdal kl. 11 og Egnund kapell kl 11.00, ved Ryen

25. Ikke gudstjeneste

 

MARS

03. Salmekveld Egnund kapell kl. 19.00

10. Familiegudstjeneste Alvdal kl. 11 Tårnagenter aldgr. 8-9 år

17. Gudstjeneste Allmannstua kl. 12.00

24. Ikke gudstjeneste

28. Skjærtorsdagsgudstjeneste Alvdal kl. 19.00

29. Langfredags gudstjeneste Alvdal kl. 19.00 – m/pinsevennene

31. Høytidsgudstjeneste Alvdal – 1. påskedag

 

APRIL

07. Ikke gudstjeneste

14. Gudstjeneste Alvdal kl. 11

21. Familiegudstjeneste Alvdal kl. 11

28. Gudstjeneste Alvdal kl. 11


MAI

01. Gudstjeneste Alvdal kl. 10.00

05. Samtalegudstjeneste Alvdal kl. 11

09. Kristi himmelfartsdag Solsida kl. 11 og Solbakken

       kl. 12 Egnund kapell kl 11.00, ved Ryen

12. Ikke gudstjeneste

17. Høytidsgudstjeneste kl. 10

19. Konfirmasjonsgudstjeneste Alvdal

26. Ikke gudstjeneste

 

JUNI

02. Gudstjeneste Alvdal kl. 11

09. Ikke gudstjeneste

16. Familiegudstjeneste Alvdal kl. 11

23. Gudstjeneste Alvdal kl. 11

30. Gudstjeneste Husantunet kl. 12.00

 

  Konfirmasjon 2024 19. mai kl. 11

 

Sveinn kan treffes for avtale på mail: sogneprest@alvdal.kirken.no

Sokneprest i Alvdal er Sveinn Alfredsson. Han kan treffes på kirkekontoret. Mobilnummer er 41307566