Litt om kirkens helligdager

                    Kl. 13:30 Solsida

25. Juledag  Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften Kl. 18:00 Gudstjeneste ved årsskiftet

27. november kl. 11:00 Familiegudstjeneste Alvdal kirke. Utdeling av Min kirkebok til 4. åringer og gave til 5- åringer. 

07. desember kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida

11. desember  Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste           

24. Julaften  Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste


                    Kl. 15:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste


Januar

08. Ikke gudstjeneste

15. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

22. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

20. Ikke gudstjeneste i Alvdal

 

Februar

05. Felles gudstjeneste pinsemenigheten Bibledagen såmannssøndag   

05. Egnund kapell kl 11.00: Høymesse med nattverd ved Ryen

12. Salmekveld i Alvdal kirke kl. 19

19. Ikke gudstjeneste i Alvdal

26. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

 

Mars

05. Salmekveld i Egnund kapell kl. 19

12. Familiegudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

19. Gudstjeneste Allmannastua kl. 12:00

29. Ikke gudstjeneste i Alvdal


April

02. Ikke gudstjeneste i Alvdal

06. Skjærtorsdagsgudstjeneste på Solsida kl. 16 og på Solbakken

       kl. 17

06. Skjærtorsdagsgudstjeneste Alvdal kirke kl. 19

07. Langfredags gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 19. m/pinsevennene

09. Påskedag Høytidsgudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

16. Ikke gudstjeneste i Alvdal

23. Lys våken – Algr. 10-11 år. Gudstjeneste kl. 11

30. Ikke gudstjeneste i Alvdal

 

Mai

01. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 10

07. Samtalegudstjeneste Alvdal kirke kl. 11

14. Ikke gudstjeneste i Alvdal

17. Høytidsgudstjeneste kl 10:00

18. Solsida kl. 11 og Solbakken kl. 12 Kristi himmelfartsdag

21. Ikke gudstjeneste i Alvdal

28. Pinsedag konfirmasjon kl. 11

 

Juni

04. Ikke gudstjeneste i Alvdal

11. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

18. Gudstjeneste i Husantunet kl. 12

25. Salmekveld i Alvdal kirke kl. 19

 

 

Del denne siden