Konfirmasjon 2024 er den 19. mai kl. 11

Konfirmasjon 2025 8. juni kl. 11

Del denne siden

JUNI

23. Ikke gudstjeneste

30. Gudstjeneste Husantunet kl. 12.00 Jon Olav

 

JULI

07. Alvdal kirke gudstjeneste Kl. 11.00

14. Alvdal kirke gudstjeneste kl. 11.00

21.Ikke gudstjeneste

28. Setermesse  i Lomsjødalen kl 12

 

AUGUST

04. Ikke gudstjeneste

11. Eysteins kirke kl. 19

18. Setermesse i  Gardvikåsen kl. 12.0

25.Familiegudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11.00


SEPTEMBER

01.  kl. 11.00 Gudstjeneste Alvdal kirke

08. kl. 11 Presentasjon av årets konfirmanter

15. Ingen gudstjeneste

21. Lørdag kl. 17:00 50 års-konfirmanter Alvdal kirke

22. Kl. 11:00 gudstjeneste Alvdal- Høsttakkefest

29. Kl. 11:00 gudstjeneste Alvdal

                                                                                                                  

OKTOBER

06. 19:00 Salmekveld Alvdal kirke Eyvind Skeie

13. Ingen gudstjeneste

20. kl. 11:00 gudstjeneste Alvdal kirke  

27. kl. 11:00 gudstjeneste i Basheim

 

NOVEMBER

03. Kl. 19:00 Allehelgensdagsgudstjeneste

10. kl. 11.00 Alvdal kirke gudstjeneste/lys våken

17. Ingen gudstjeneste

24. kl. 11:00 Utdeling av Min kirkebok til 4. og 6. åringer og gave til 5-

                     åringer. Familiegudstjeneste Alvdal kirke

 

DESEMBER

01. kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida og 12:00 på Solbakken

08. Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste

15. kl. 11:00 gudstjeneste Alvdal kirke  

22. Ingen gudstjeneste

24. Julaften Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste

                                  Kl. 13:30 Solsida

                                  Kl. 16:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste

25. Juledag Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften Kl. 16:00 Gudstjeneste ved årsskiftet   

 

Konfirmasjon 2025 8. juni kl. 11

 

 

Gudstjenester i Alvdal kirke

Sveinn kan treffes for avtale på mail: sogneprest@alvdal.kirken.no

Sokneprest i Alvdal er Sveinn Alfredsson. Han kan treffes på kirkekontoret. Mobilnummer er 41307566