Litt om kirkens helligdager

Mars

19. Gudstjeneste Allmannstua kl. 12:00

26. Ikke gudstjeneste i Alvdal


April

02. Ikke gudstjeneste i Alvdal

06. Skjærtorsdagsgudstjeneste på Solsida kl. 16 og på Solbakken

       kl. 17

06. Skjærtorsdagsgudstjeneste Alvdal kirke kl. 19

07. Langfredags gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 19. m/pinsevennene

09. Påskedag Høytidsgudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

16. Ikke gudstjeneste i Alvdal

23. Lys våken – Algr. 10-11 år. Gudstjeneste kl. 11

30. Ikke gudstjeneste i Alvdal

 

Mai

01. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 10

07. Samtalegudstjeneste Alvdal kirke kl. 11

14. Ikke gudstjeneste i Alvdal

17. Høytidsgudstjeneste kl 10:00

18. Solsida kl. 11 og Solbakken kl. 12 Kristi himmelfartsdag

21. Ikke gudstjeneste i Alvdal

28. Pinsedag konfirmasjon kl. 11

 

Juni

04. Ikke gudstjeneste i Alvdal

11. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

18. Gudstjeneste i Husantunet kl. 12

25. Salmekveld i Alvdal kirke kl. 19

 

 

Del denne siden