Vigsel i Alvdal

I de seinere år er det blitt ganske vanlig at vordende brudepar tar kontakt ett år i forveien for å gjøre avtale om vigselsdato. Det kan ofte være litt vanskelig å gjøre avtaler så lang tid i forveien, fordi sommeren er ferietid både for prester og andre ansatte, og nå er det slik at prestene i Nord-Østerdal vikarierer for hverandre. På det tidspunktet brudeparene tar kontakt, er prestenes ferier ennå ikke på plass. Vigsler i Nord-Østerdal sommerstid må samordnes,slik at fungerende prest(er) kan rekke eventuelt å ha flere vigsler samme dag i forskjellige prestegjeld/sokn - med tid til å forflytte seg. Vi gjør selvsagt hva vi kan for at brudeparene skal få den ønskede dato og eventuelt også ønsket klokkeslett.

Mange utflyttede alvdøler ønsker å gifte seg i hjembygda. Det er det full anledning til. Personer som er døpt i Alvdal, men er flyttet ut, behøver IKKE betale leie av kirken. For andre utenbygds boende er leien kr. 1500 på vanlig virkedag (f.eks. fredag) og kr. 2.500 på helligdager. 


Dersom hverken brud eller brudgom er medlemmer av DNK, kan de søke soknerådet om å få bruke kirken til vigsel. Om bare en av dem er medlem av DNK, har man rett til å bruke kirken og prest/organist. 

I det nåværende vigselsritualet er det åpnet for at venner, slekt eller andre brudeparet ønsker, kan ha innslag som f.eks. diktlesning, lystenning e.l. Dessuten kan andre enn presten foreta en del av tekstlesningen. 

Det er to varianter av vigselsløftet og to varianter av det som sies ved påsetting av ringer - hvis man da ønsker ringpåsetting i seremonien. 

Vigselsritualet er lagt ut på www.kirken.no.

Framgansmåte ved vigsel

Når dato og sted for vigselen er bestemt, er det papirer som skal fylles ut. De nødvendige papirer får du på Folkeregistret der du/en av dere bor. Dere får et skjema hver og ett til hver av forloverne. Vær oppmerksom på at rent juridisk kan brud og brudgom bare ha EN forlover hver. Det betyr IKKE at ikke flere personer kan sitte framme i koret under vigselen, men de er da ikke å regne for forlovere i juridisk forstand.

Vær nøye med å legge ved de attester skjemaet dere skal fylle ut, krever! Skjemaene for brudepar og forlovere leveres tilbake til Folkeregisteret der du/en av dere bor. Folkeregistret skal deretter skrive ut en "prøvingsattest" /midlertidig vigselsattest. Det hender at dere får den og må ta den med til soknepresten i Alvdal, eller den kan sendes direkte til soknepresten. den midlertidige vigselstesten skal nemlig stemples og undertegnes av soknepresten i Alvdal (vigselsperson). Deretter sendes en kopi av den til folkeregisteret der du/dere bor etter vigselen, mens dere får den midlertidige attesten i undertegnet tilstand. Folkeregisteret vil sende dere en endelig vigselsattest. 

Når det gjelder selve vigselen kan du/dere gå inn på www.kirken.no der vigselsritualet er lagt ut (det legges ut også her etterhvert). Vær oppmerksom på at ritualet åpner for flere innslag: solosang på tre steder, diktlesning v/f.eks.noen av dem som er tilstede i vigselen, lystenning m.m. Solosangenes tekster skal godkjennes av forrettende prest, og melodier godkjennes av kantor.Er du/dere i tvil om teksten vil bli godkjent, kan det være lurt å være ute i god tid... med mulighet til å finne alternativer. Det går an å spørre kantor om man vil at hun skal spille litt i forkant av seremonien og også om hun vil være behjelpelig medf.eks. bryllupsmarsjen.

Soknepresten har en samtale med brudeparet og gjennmgang av vigselsseremonien noen uker før vigselen. 

Det er adgang til å ha "lukket kirke."