Organist i Alvdal kirke er Tore Reppe


Tore Reppe er utdannet musiker og musikkpedagog ved NTNU i Trondheim med munnspill som hovedinstrument. Han er opprinnelig fra Haltdalen, men har nå vært bosatt i Nord-Østerdøl i 27 år. I tillegg til å være organist i kirken, underviser han på musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole, og er ellers aktiv som musiker i fjellregionen, både som munnspiller, pianist, organist, komponist og arrangør.

Tore er en allsidig musiker og ønsker gjennom sitt arbeid i kirken å samarbeide med Alvdals rike musikkliv. Både gjennom konserter og i gudstjenester.

Tore sier: Musikken er språket som tar over når ordene ikke lenger strekker til. Jeg er ikke så glad i å prate, så for meg er det lettere å spille. Jeg tror musikken er en viktig del av livet til de aller fleste, og hadde man tatt den bort hadde det blitt vanskelig å være til.

Tore har vært ansatt i Alvdal kirke siden Februar 2020.